Een ruime waaier aan opvangmogelijkheden...

Door de toenemende nood bij heel wat ouders, hebben wij de voorbije jaren heel wat geïnvesteerd in onze opvangmogelijkheden.
Ons zelfstandig kinderdagverblijf De Bummeltjes, ons halfinternaat op Van Benedenlaan 37, ons slaaphuisje en recent onze vakantie- opvang zijn daarbij de meest in het oog springende zaken.
Voor elk wat wils...

Opvangmogelijkheden

Kinderen voor wie dit echt nodig is, kunnen 's morgens op school terecht vanaf 07.00 uur. Rond 7.30 uur is er, vrijblijvend, mogelijkheid om een ontbijt te nuttigen.

's Avonds is er opvang op school tot 17 uur. In het halfinternaat, Van Benedenlaan 37, is er opvang tot 19.00 uur, met mogelijkheid tot een broodmaaltijd om 17.30 u. Voor deze voor- en naschoolse opvang wordt een kleine vergoeding gevraagd volgens de tarieven die afgesproken zijn op het OOM (Onderwijs Overleg Mechelen).

 

Tussen 15.50 uur en 17.00 uur kunnen leerlingen van de lagere school -indien gewenst- ook terecht in de huiswerkklas. Onder begeleiding van een leerkracht werken ze aan hun taken en lessen. Voor deze dienstverlening vragen we eveneens een kleine bijdrage.

Op woensdagmiddag kunnen onze leerlingen op school afgehaald worden tot 13.00 uur. Er is ook voorzien in woensdagnamiddagopvang tot 19.00 uur. Ook voor deze opvang wordt een vergoeding gevraagd.

Kinderen die tussen de middagpauze niet naar huis gaan eten, kunnen in de eetzaal hun meegebrachte lunchpakket aanspreken. Daarnaast biedt de school ook uiterst verzorgde warme maaltijden aan, tegen een zeer democratische prijs.

Voor de allerkleinsten is er een mogelijkheid om in de namiddag een middagdutje te doen in ons slaapklasje. Na hun dutje kunnen ze gewoon mee aansluiten in de klas bij hun klasgenootjes.

Tijdens de schoolvakanties is er ook opvang voorzien. Dit kan voor de allerkleinsten (alleen kleuters) in ons kinderdagverblijf. Het aantal kinderen is echter beperkt om de normen van Kind en Gezin niet te overschrijden. Voor de opvang bij De Bummeltjes gelden de tarieven van het kinderdagverblijf.

Daarnaast zijn er ook gedurende een aantal vakantieweken themakampen op onze school, in samenwerking met externe partners en onder toezicht van opgeleide monitoren. Hiervoor vragen wij een dagprijs.

Voor alle vormen van opvang waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, geven wij fiscale attesten aan de ouders.