Schoolreglement

 

Samenleven met ruim 400 kinderen is niet vanzelfsprekend. Het is elke dag opnieuw weer een uitdaging en een verrijking om met zoveel kinderen, zoveel ouders en zoveel medewerkers van de school aan de slag te kunnen gaan.

Voor zo'n grote groep zijn er echter afspraken en regels nodig: 

Schoolreglement 2019-2020

 

Een overzicht van de actuele onderwijswetgeving vindt u hier.

 

Ook interessant is de gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs van de Vlaamse overheid, je kan hem hier downloaden.